For assistance call 888-645-1333

Jin Qian Cao Stone 90t - HolisticHealthPartners

Jin Qian Cao Stone 90t

$27.90

Health Concerns

Jin Qian Cao Stone 90t by Health Concerns

Jin Qian Cao Stone by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Move Stones, Promote Circulation, Diuretic 

Ingredients: Lysimachia (Jin Qian Cao), Lygoidum (Hai Jin Sha), Bupleurum (Chai Hu), Plantago (Che Qian Zi), Polygonum (Bian Xu), Dianthus (Qu Mai), Red Peony (Chi Shao), Gardenia (Zhi Zi), Capillaris (Yin Chen), Chih-shih (Zhi Shi), Tienchi (San Qi), Licorice (Gan Cao)

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule