For assistance call 888-645-1333

Osteo Herbal 90t - HolisticHealthPartners

Osteo Herbal 90t

$27.90

Health Concerns

Osteo Herbal 90t by Health Concerns

Osteo Herbal by Health Concerns provides Chinese Therapeutic Actions such as: Strengthen Bones, Invigorate Blood, Tonify Organ Qi and Yang 

Ingredients: Lu Jin (Lu Jin), Gui Jiao (Gui Jiao), Cistanche (Rou Cong Rong), Rehmannia (Shu Di), Gui Ban (Gui Ban), Milletia (Ji Xue Teng), Ardesia Gigantifolia (Zou Ma Tai), Cinnamon twig (Gui Zhi), Ligusticum (Chuan Xiong), Red Peony (Chi Shao), Chaenomelis (Mu Gua), Evodia (Wu Zhu Yu), Codonopsis (Dang Shen), Tang-kuei (Dang Gui), Licorice (Gan Cao) 

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule

Not sure this is the right product?

Schedule your free consult to get the answers you need.

Click here to schedule